Tento web používá cookies, prehliadaním webu súhlasíte s ich použitím. Beriem na vedomie

Reklamačný poriadok thegrind.sk

ATYO s.r.o.

Budatínska 3320/16A

851 Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO: 55 935 214 

DIČ: 2122149194

REKLAMÁCIA


V zmysle platného Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytovaná záruka 2 roky. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku a iné. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri reklamácií je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Reklamácie sa vzťahuje iba na skryté chyby materiálu a výrobné chyby.

 

Záruka sa nevzťahuje napríklad na:

  • viditeľné zavinenie poškodenia zákazníkom v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, nespránej montáže alebo pádom
  • obvyklé opotrebovanie
  • škody z neodborného používania produktov
  • škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou
  • chyby spôsobené mechanickou silou


Ak sa ti vyskytol problém s akýmkoľvek tovarom objednaným z nášho e-shopu, prosím kontaktuj nás telefonicky alebo na mailovej adrese: info@thegrind.sk a nezabudni vyplniť nasledujúci formulár.


 V reklamačnom formulári nezabudni pridať nasledujúce fotografie:
  • fotografia celého produktu 
  • fotografia s detailom problému  
  • prilož faktúru, ktorá ti bola zaslaná pri objednávke


Prejsť na reklamačný formulár